API

La teva clau API única és: Si us plau, fes login per visualitzar les teves claus d'accés

Crides a l'API

Obteniu esdeveniments

Retorna una llista de tots els esdeveniments registrats

Endpoint:
https://ticketerum.com/api/v1/get_events
Mètode:
GET
Paràmetres:
Nom Valor Obligatori Resum
key string La teva clau API única
Exemple de Solicitut:
https://ticketerum.com/api/v1/get_events?key=<< Si us plau, fes login per visualitzar les teves claus d'accés >>
Exemple de Resposta:
{
  "events": [
    {
      "id": << event_id >>,
      "name": << event_name >>,
      "url": << event_url >>,
      
      "detall": << event_details >>
    },
    ...
  ]
}
    

Obtén l'esdeveniment

Retorna els detalls d'un esdeveniment

Endpoint:
https://ticketerum.com/api/v1/get_event
Mètode:
GET
Paràmetres:
Nom Valor Obligatori Resum
key string La teva clau API única
event_id string La teva ID única de l'esdeveniment
Exemple de Solicitut:
https://ticketerum.com/api/v1/get_event?key=<< Si us plau, fes login per visualitzar les teves claus d'accés >>&event_id=<< event_id >>
Exemple de Resposta:
{
  "id": << event_id >>,
  "name": << event_name >>,
  "start": << event_start_date >>,
  "finish": << event_finish_date >>,
  "inscripcion_start": << event_inscripcion_start >>,
  "inscripcion_finish": << event_inscripcion_finish >>,
  "amout_sold": << amount_sold >>,
  "url": << event_url >>,
  "tickets": {
    << ticket_name >>: {
      "sold": << quantity_sold >>,
      "total": << total_quantity >>
    },
    ...
  }
}
    

Aconsegueix assistents

Retorna una llista de totes les inscripcions a un esdeveniment

Endpoint:
https://ticketerum.com/api/v1/get_event/attendees
Mètode:
GET
Paràmetres:
Nom Valor Obligatori Resum
key string La teva clau API única
event_id string La teva ID única de l'esdeveniment
Exemple de Solicitut:
https://ticketerum.com/api/v1/get_event/attendees?key=<< Si us plau, fes login per visualitzar les teves claus d'accés >>&event_id=<< event_id >>
Exemple de Resposta:
[
  {
    "order": << order_id >>,
    "inscrito":
      {
        "name": << name >>,
        "surname": << surname >>,
        "email": << email >>,
      }
    
  },
  ...
]