Ticketerum per a congressos

Ticketerum ofereix als organitzadors de congressos tot el que necessiten per gestionar les inscripcions al seu congrés, tant abans, durant i després d'aquest.

Minisite

Abans del congrés

 • Creació d'una pàgina informativa sobre el congrés amb tota la informació necessària (presentació del congrés, speakers, allotjament, transport, inscripció)
 • Sistema d' inscripció i pagament de participació al congrés. Múltiples modalitats d' inscripció i preus
 • Tramesa de paraments i recordatoris als participants abans del congrés
 • Possibilitat d'activar el nostre sistema Call for Papers (opcional) per a la recepció de Papers, revisió dels mateixos per part de l'organització i posterior descàrrega per part dels participants

Durant el congrés

 • Agenda de sessions
 • App del congrés per connectar amb altres participants per a networking, rebre missatges de l'organització, QR d'accés... (l'App és opcional)
 • Penjar documents al web del congrés
 • Sistema "Ticketerum Engage" per preguntar en directe als ponents (opcional)

Després del congrés

 • Enquesta de satisfacció (opcional)
 • Descàrrega de presentacions
 • Descàrrega de llistat d' assistents i no assistents
 • Enviament de missatge d'agraïment als assistents